Partners

De directeur van de Creatieve Coöperatie heeft zitting in de Creative Board Regio Zwolle, een samenwerkingsverband van creatieve partners, waaronder ArtEZ, Cibap en Museum de Fundatie. Vanuit de Creative Board is de Creative Council Regio Zwolle ontstaan. Een platform dat vraagstukken uit diverse topsectoren verbindt aan de creatieve industrie in Zwolle.

creative board

Cibap